[website maken] [website bouwen] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Evaluatie van een casus

Uit ieder incident en van iedere casus kan worden geleerd.


Een calamiteit of een incident met een cliënt. Ondanks alle processen juist om calamiteiten te voorkomen, gebeurt het soms toch. Incidenten en calamiteiten zijn niet altijd te voorkomen. De impact van een incident of calamiteit op de klant en zijn omgeving is enorm. Het gevolg op de organisatie en de medewerkers is eveneens zeer groot.


Toch kan uit ieder incident geleerd worden, zodat een volgend incident minder kans van optreden heeft. Soms ook verwachten stakeholders een zorgvuldige analyse om te achterhalen hoe het zo ver heeft kunnen komen en om herhaling in de toekomst te kunnen voorkomen. Eigenlijk zou ieder calamiteit en ieder incident geëvalueerd en geanalyseerd moeten worden om ervan te leren en te verbeteren.


BWL advies voert analyses en evaluaties van individuele cases uit. Dat kan naar aanleiding van een calamiteit, incident, klacht of maatschappelijke onrust. Dat kan ook gewoon zonder een directe aanleiding, maar met als bedoeling om van specifieke situaties te kunnen leren. De analyse is altijd objectief en onafhankelijk. We bieden verschillende typen van analyses aan, waaronder de Britse ‘serious case review’. Onze casusanalyse geeft managers en bestuurders antwoorden op vragen die door stakeholders worden gesteld. Onze casusanalyses leveren aanbevelingen voortkomend uit concrete situaties, die herhaling van incidenten kan voorkomen.  

Naar alle producten