[website maken] [website bouwen] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Veiligheid voor kinderen

Wij maken uw organisatie robuust voor fouten en vergissingen.

Kindermishandeling. Regelmatig verschijnt er een bericht in de media dat de hulpverlening heeft gefaald en er een kind ernstig is mishandeld. Of verschijnt er een rapport dat spreekt van ernstige structurele problemen met veiligheid van kinderen binnen de hulpverlening. Recente voorbeelden zijn het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar bijna-ongelukken in de jeugdzorg en het rapport van de commissie Samson over sexueel misbruik. Keer op keer blijkt dat het herkennen, signaleren en stoppen van kindermishandeling buitengewoon moeilijk en ingewikkeld is. Dat beperkt zich niet tot de jeugdzorg. Ook binnen de jeugdgezondheidszorg, de GGZ, de LVG en het onderwijs wordt mishandeling regelmatig niet herkend laat staan dat het wordt gestopt.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Tot die tijd zullen er grote en ingrijpende veranderingen plaatsvinden binnen de jeugdzorg. Veranderingen die risico's met zich meebrengen (zeker ook voor de veiligheid van kinderen), maar ook kansen bieden. Een integrale verantwoordelijkheid en inrichting van het brede terrein van de zorg voor jeugd, is bij uitstek de gelegenheid om de veiligheid van kinderen beter te borgen. Dat betekent dat juist nu gemeenten en organisaties binnen de zorg voor jeugd en het onderwijs de kans hebben om de veiligheid van kinderen structureel te verbeteren. De focus op lokale hulpverlening en het versterken van de pedagogische civil society, ondersteunt een dergelijke verandering.

Er kan veel worden gedaan aan het verbeteren van de huidige situatie. Vroegtijdige signalering kan worden verbeterd. Het systematisch beoordelen en beslissen met gebruik van gevalideerde instrumenten en methoden kan worden verbreed binnen de zorg voor jeugd. Samenwerking, informatiedeling kan effectiever worden ingericht en ingezet. Fouten als gevolg van menselijk handelen, die voortkomen uit onze mentale beperkingen, kunnen worden voorkomen. Dit vraagt meer en expliciete aandacht voor mishandeling, een betere inbedding in het beleid van organisaties, een aanpassing van organisaties op robuustheid voor fouten en training van professionals.

BWL advies brengt deze zaken in beeld bij organisaties, adviseert over verbeteringen en helpt deze te implementeren. De expertise en ervaring die daarvoor nodig is op het gebied van preventie, signalering en stoppen van mishandeling, op het gebied van het justitiele kader en op het gebied van de systematische fouten waartoe het menselijk brein leidt, is binnen BWL advies ruim aanwezig. Als geen ander vertaald BWL advies de menselijke maat naar organiseren en werkprocessen.

  

Naar alle producten