[website maken] [website bouwen] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[BWL advies: visie op inhoud, cliënt en maatschappij voor advies voor het maatschappelijk domein, jeugdzorg en onderwijs.]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Bart Lamers

Wij zijn altijd verbonden met de inhoud.

Ik heb me ontwikkeld van uitvoerend hulpverlener tot manager in de non-profit sector. Na jarenlang zelf met de voeten in de hulpverleningsklei te hebben gestaan heb ik ervoor gekozen om mijn ervaring in te zetten in het leiden van teams , projecten en organisaties binnen de overheid en de zorgsector.

Mijn eerste managementervaring was het leiden van een succesvol  project sociale psychiatrie (RIAGG Flevoland), later volgden tal van projecten binnen mijn functies  van managementteamlid van de Raad voor de Kinderbescherming en MT-lid / sectorhoofd binnen Bureau Jeugdzorg.  Enkele voorbeelden van dergelijke projecten zijn; implementatie nieuwe methodieken; verbeteren werkprocessen; invoering keten-ICT applicaties; samenwerkingsconvenanten en aanpak multi probleem gezinnen. Ik ben altijd actief betrokken gebleven op de inhoud van het werk in de jeugdsector en het netwerk van deze sector. Mijn affiniteit met het managen van de werkprocessen en praktisch organisatorisch vermogen hebben me gevormd tot een verandermanager die oog heeft voor de inhoud, de klanten, de medewerkers en hun omgeving.

 Competentiemanagement, sturen op resultaten en verbonden blijven met de inhoud en willen blijven verbeteren door bij voorbeeld de inzet van de ‘lean’-methodiek zijn aspecten die ik betrek in mijn aanpak van opdrachten. Door mijn brede werkervaring binnen de jeugdsector ken ik de jeugdstrafrechtketen, het gedwongen kader, de gesloten jeugdzorg, het brede aanbod van AWBZ - en jeugdzorginstellingen en het onderwijs als geen ander. Door de samenwerking met gemeenten en provincie en mijn ervaring in het werken met ouders kent ik ook het terrein van de volwassenzorg, de WMO en dergelijke goed.


  

Terug