[website bouwen] [website maken] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[Bart Lamers, adviseur voor het sociale domein, jeugdzorg, onderwijs en gemeenten.]
[Wiebo Lamain]
[BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[Bart Lamers, adviseur voor het sociale domein, jeugdzorg, onderwijs en gemeenten.]
[Wiebo Lamain]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Over ons en onze visie

Wij brengen de menselijke maat in uw organisatie.

Wie zijn wij


Wij zijn Bart Lamers en Wiebo Lamain.


We werken binnen de jeugdzorg, het onderwijs en de maatschappelijke ondersteuning.


Want kinderen en jongeren raken ons.


Wij houden van samenwerken, van inhoud en van zorgvuldigheid.


  

Waar we in geloven


Wij geloven in eigen kracht van kinderen, ouders én hulpverleners.

Onze overtuiging is dat hulpverleners, ambtenaren, managers en bestuurders van betekenis willen zijn voor kinderen en hun ouders.

Om te voorkomen dat er problemen ontstaan en om te helpen als kinderen in de knel zijn geraakt.


Wij geloven dat ook ouders het beste voor hun kinderen willen.

  

Wat we zien


Teveel hulpverleners, managers,  en bestuurders worden beperkt door regels en procedures. Die leiden tot het verlies van contact met ouders en kinderen.


Het kan anders, en de decentralisaties bieden de gelegenheid om het anders te gaan doen.


We zien bij anderen ook die overtuiging.

Wat we beloven


Wij willen helpen het stelsel van brede zorg voor jeugd te veranderen.

Op een manier dat er wordt samengewerkt, dat leidt tot betekenisvolle relaties, waarin kinderen en ouders het begin en eindpunt van alle ondersteuning, onderwijs en zorg zijn. Dat zo is ingericht dat het professionals verleidt tot dat waar ze met passie voor hebben gekozen: kinderen en ouders helpen een betere toekomst realiseren als volwaardige deelnemers aan onze maatschappij.

Onze belofte: wij brengen de menselijke maat in uw organisatie en zetten de inhoud, kind en ouders centraal.

  

Onze unieke kracht


Kort maar krachtig: gedreven, kennis van de complexiteit van het hele netwerk, kennis van de inhoud van het werk, weten hoe werkprocessen af te stemmen op de kracht van professionals en eigen kracht van gezinnen, verbindend, creatief, zorgvuldig en betrouwbaar.


De unieke kracht van ons beiden verschilt, waardoor we elkaar goed aanvullen en gezamenlijk nog meer te bieden hebben.


Bovendien zijn we onafhankelijk.

Waar je ons aan herkent


In procesbegeleiding faciliteren we en leggen we de verbinding.

Onze adviezen zijn sterk inhoudelijke onderbouwd.

In het ontwikkelen van werkprocessen en vormen van samenwerking gebruiken we de cognitieve en sociale psychologie om de kracht van het menselijke brein te versterken en systematische fouten te omzeilen.


In ons optreden zijn we open en oorspronkelijk.

Wat we willen bereiken


Wij willen ons steentje bijdragen om binnen de organisaties die met kinderen en hun ouders werken te helpen om professionals met eigen kracht, de eigen kracht van kinderen en ouders te vergroten.

Wij werken mee aan een samenleving waar ieder in kan participeren en waar niemand buitengesloten wordt. We willen met burgers, overheid en organisaties inhoud geven aan de pedagogische civil society, waarbij we aansluiten bij het bestaande 'noaberschap'.

Wie zijn wij

Waar we in geloven

Wat we zien

Wat we beloven

Onze unieke kracht

Wat we willen bereiken

Waaraan je ons herkent

Terug

Bart Lamers

Wiebo Lamain