[website maken] [website bouwen] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies helpt met implementatie en ontwikkeling meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.]
[BWL advies helpt met implementatie en ontwikkeling meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.]
[]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Nieuws en nieuwsarchief

De drie decentralisaties en passend onderwijs bieden grote kansen.

Terug


5 februari 2013: De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 5 februari aangenomen in de Tweede Kamer. De wet gaat nu vrijwel zeker per 1 juli 2013 in werking. Iedere professional en organisatie die met kinderen en volwassenen werkt moet vanaf juli volgens de meldcode werken. Een belangrijke voorwaarde is dat de meldcode wordt vertaald naar de eigen situatie.

BWL advies is er klaar voor en ondersteunt organisaties en proffesionals bij het vormgeven en implementeren van de meldcode in hun eigen organisatie of praktijk. Lees meer over onze ondersteuning.


10 maart 2013: De wet meldcode en huiselijk geweld heeft ook consequenties voor huisartsen. De KNMG heeft voor de beroepsgroep een algemene meldcode opgesteld, de vertaling naar individuele praktijken vraagt aandacht. Het risico bestaat dat de meldcode voor huisartsen een bureaucratisch instrument wordt of dat de meldcode niet aansluit bij grote en  moderne praktijken met praktijkondersteuners. BWL advies voorkomt deze risico's en ondersteunt huisartsen met de invoering van de wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.  Lees meer over onze ondersteuning.


1 maart 2013: De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd maakt zich zorgen over tempo en voortgang van de decentralisatie jeugdzorg. Dat blijkt uit de eerste rapportage van de commissie. De Transitiecommissie is onafhankelijk en ingesteld door het ministerie van VWS, de VNG en IPO. De commissie heeft de rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. De commissie constateert knelpunten op drie hoofdthema's: Sturing van het transitieproces, inzicht in de opgave voor gemeenten en continuïteit van de zorg voor jeugd. Lees het volledige document van de transitiecommissie op de website van de VNG.

BWL advies kan gemeenten en jeugdzorg organisaties helpen bij de transitie. Neem contact met ons op om te ontdekken wat we kunnen doen.