[website maken] [website ontwerp] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[producten]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Onderzoek

Wij zijn onafhankelijk.

Voor:

 • gemeentelijke en provinciale overheden
 • organisaties (zorg, onderwijs, participatie en ondersteuning)
 • professionals


Over:

 • specifieke casus (voorgeschiedenis, samenwerking, beschikbaarheid van informatie, besluitvorming)
 • analyse van calamiteiten en incidenten
 • sociale kaart
 • prevalantie specieke problematiek
 • cliënt-routes binnen en tussen organisaties
 • cliënt-gerichtheid en cliënttevredenheid
 • informatiedeling en dossieropbouw
 • wetenschappelijke onderbouwing evidence-based methoden


Hoe:

 • kwaliteit van analyse is leidend
 • methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek
 • aansluiten bij vraag opdrachtgever


Wat:

 • onafhankelijk
 • heldere rapportage
 • inclusief aanbevelingen
  

Terug