[website bouwen] [website ontwerp] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[advies]
[BWL advies ontwikkelt werkprocessen, deskudigheid van medewerkers, samenwerkingsverbanden en organisatieinrichting.]
[BWL advies ontwikkelt werkprocessen, deskudigheid van medewerkers, samenwerkingsverbanden en organisatieinrichting.]
[Begeleiding van verandertrajecten en reorganisaties van gemeenten en organisaties in het sociale domein, jeugdzorg en onderwijs.]
[Toegepast onderzoek voor welzijn, leefbaarheid, jeugdbeleid, jeugdzorg en onderwijs.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Producten

Wij zetten de inhoud, kind en ouders centraal.

Wij adviseren

Wij geven advies aan overheden en organisaties. Onze adviezen kunnen breed in de vorm van gespecificeerde voorstellen en plannen. Ze kunnen begrensd  van omvang zijn, bijvoorbeeld  een kritische beschouwing van een beleidsstuk of plan.


Onze adviezen zijn altijd maatwerk.

  

Meer

Wij ontwikkelen

Wij ontwikkelen samen met onze opdrachtgevers robuuste, effectieve en efficiënte werkprocessen en organisatiestructuur.


We helpen cliënten  centraal te zetten en ontwikkelen de kracht van professionals.

Verder

Wij begeleiden

Wij begeleiden trajecten waarin veranderingen bewerkstelligd moeten worden, nieuwe manieren van werken geïmplementeerd of nieuwe samenwerkingsafspraken gerealiseerd. Wij vervullen een coördinerende rol (bijvoorbeeld kwartiermaker of  procesbegeleider), waarbij het essentieel is dat de andere betrokkenen zelf het proces invulling geven.

Doorgaan

Wij onderzoeken

Wij voeren toegepast onderzoek uit. In ons onderzoek maken we gebruik van verschillende methoden en technieken, en is de kwaliteit van onze gegevensverzameling en analyse altijd leidend.


Onze rapportages zijn helder en sluiten aan bij de werkelijkheid van de opdrachtgever.

  

Details

Alle producten op een rijtje

Terug