[website maken] [website bouwen] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[producten]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Ontwikkelen

Wij geven inhoud aan de pedagogische civil society en eigen kracht.

Voor:

 • gemeentelijke en provinciale overheden
 • organisaties (zorg, onderwijs, participatie en ondersteuning)
 • professionals


Over:

 • werkprocessen
 • organisatie inrichting
 • concretiseren pedagogische civil society voor organisatie of gemeente
 • ontwikkelen mogelijkheden om eigen kracht te mobiliseren en te versterken
 • instrumenten en gestructureerde methoden van besluitvorming
 • ketensamenwerking
 • slimme manieren van werken
 • ontbureaucratiseren
 • veiligheid van kinderen
 • persoonlijke ontwikkeling


Hoe:

 • samen met onze opdrachtgever
 • binnen de huidige kader waar het kan, buiten de huidige kaders waar nodig
 • versterken van de kracht van de professional
 • cognitief ontwerp


Wat:

 • (her)ontwerp processen leidend tot grotere effectiviteit en efficiëntie
 • positie van cliënt centraal, klantgericht werken
 • ontwikkelen van samenwerking binnen organsiatie en tussen organisaties
 • ontwikkelen van inhoudelijk geborgde besluitvorming
 • methoden en organisatiestructuur robuuster maken voor fouten
  

Terug