[website maken] [website bouwen] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[BWL advies: visie op inhoud, cliënt en maatschappij voor advies voor het maatschappelijk domein, jeugdzorg en onderwijs.]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Dr. Wiebo Lamain

We gebruiken de cognitieve en sociale psychologie voor slim ontwerpen.

Ik ben opgeleid in de cognitieve psychologie. Na mijn studie heb ik in totaal 7 jaar wetenschappelijk en toegepast onderzoek uitgevoerd, aan de universiteiten van Groningen en Maastricht. Ik ben gepromoveerd op het proefschrift "Cognitive task analysis in human-computer interaction". Gedurende mijn studie en promotieonderzoek heb ik les gegeven in de cognitieve ergonomie en het ontwerpen conform de menselijke maat.


Na mijn wetenschappelijke carriere ben ik  manager geworden. Achtereenvolgens ben ik facilitair manager bij de Rijksuniversiteit Groningen geweest, operations manager en vestigingsmanager bij het customer contact center SNT, sectormanager bij Bureau Jeugdzorg Groningen en voorzitter van de Raad van Bestuur van BJZ Groningen. Door de varieteit van organisaties (profit and not-for-profit), functie inhoud (facilitair, operationeel, bestuurlijk) en omvang van de bedrijfsonderdelen die ik heb aangestuurd (van 20 tot 1200 medewerkers), heb ik veel in de praktijk geleerd en ontwikkeld.


Ik ben altijd bezig geweest met ontwikkelen en veranderen. Gedurende mijn loopbaan heb ik tientallen grote en kleinere verandertrajecten geleid. Voorbeelden zijn: samenvoegingen van afdelingen, fusies van bedrijven en bedrijfsonderdelen, reorganisaties, opzetten van nieuwe afdelingen, cultuurveranderingstrajecten, ontwikkeling van werkprocessen, invoering van kwaliteitsmethodieken en ontwikkelen van slimme samenwerkingsvormen. Al doende heb ik geleerd om een faciliterende en coördinerende rol te nemen, anderen te stimuleren de ontwikkeling inhoudelijk vorm te geven waardoor er draagvlak ontstaat.


Binnen BWL advies combineer ik mijn drijfveren om bij te dragen aan een betere maatschappij voor kinderen en jongeren, mijn ervaring als manager en procesbegeleider en mijn inhoudelijke kennis van de cognitieve psychologie en het brede domein van zorg voor jeugd.

Terug